Agra Transilvania

Fermă agro-zootehnică de creștere ovine și bovine